Daisypath Anniversary tickers
:: 33 Tahun hanya 8 masalah?? ::


Syeikh Syaqiq Al-Balkhi bertanya kepada muridnya Hatim Al-Asam :


"Sudah berapa lama awak belajar denganku?"

Jawab Hatim," Tiga puluh tiga tahun guru,"

Tanya Syaqiq, "Berapa banyak ilmu yang kamu petik?"

Jawab Hatim," Hanya lapan masalah sahaja."

Terkejutlah gurunya seraya berkata," Tiga puluh tiga tahun hanya lapan masalah?"

Jawab Hatim,"Benar guru,saya tidak berdusta."

Gurunya,Syaqiq berkata : " Sila datangkan lapan masalah tersebut."


Kata Hatim:


PERTAMA : AKU LIHAT KEPADA MAKHLUK.Setiap orang mempunyai barang kesayangannya tetapi bila sampai ke kubur,nescaya berpisah.Justeru aku jadikan kesayanganku segala kebajikanku supaya ia kekal bersamaku di dalam kubur.


KEDUA: Aku lihat firman Allah dalam surah Al-Nazi'at,ayat 40 (yang bermaksud) :

Maksudnya: "Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri daripada keinginan hawa nafsunya."

~Justeru aku bersungguh-sungguh mujahadah nafsu hingga stabil dalam ketaatan kepada Allah SWT.


KETIGA : AKU LIHAT SETIAP ORANG MEMPUNYAI BARANG YANG BERHARGA YANG

DISIMPANNYA.Kemudian aku lihat ayat Allah SWT di dalam Surah An-Nahl,Ayat 97 (Yang bermaksud) :


" Sesiapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki mahupun perempuan dalam keadaan beriman,maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan."


~ Tatkala dapat bagiku sesuatu yang berharga nescaya aku hadapkannya (kepada Allah dengan bersedekah) supaya sentiasa kekal di sisiku.


KEEMPAT : SESUNGGUHNYA AKU LIHAT RAMAI MANUSIA BERMEGAH DENGAN HARTA KEKAYAAN,NASAB KETURUNAN DAN KEMULIAAN.Sedangkan semuanya tiada nilai.Lantas aku lihat firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujurat ,Ayat 13 (yang bermaksud) :

" Hai Manusia.Sesungguhnya Kami ciptakan kamu daripada kalangan laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.Sesungguhnya,orang yang paling mulia antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa antara kamu.Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."


~Justeru,aku beramal untuk bertaqwa supaya aku mulia di sisiNya.


KELIMA : SESUNGGUHNYA AKU LIHAT MANUSIA SALING BERHASAD DENGKI.Kemudian aku lihat ayat Surah Al-Zukhruf,ayat 32 . justeru aku tinggalkan hasad.


KEENAM : AKU LIHAT KEBANYAKAN MEREKA SALING BERMUSUHAN.Kemudian aku lihat firman Allah SWT dalam Surah Al-Fathir,ayat 6 (yang bermaksud) :


"Sesungguhnya,syaitan itu ialah musuh bagimu.Maka anggaplah ia musuhmu kerana sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala."


~Justeru,aku tinggalkan permusuhan dengan mereka dengan hanya menjadikan syaitan sahaja sebagai musuh.


KETUJUH : AKU LIHAT MANUSIA SANGGUP MENGHINA DIRI KERANA MENCARI REZEKI.Bila aku lihat firman Allah dalam Surah Hud ,Ayat 6 (yang bermaksud) :


" Dan tidak ada suatu binatang yang melata di bumi,melainkan Allahlah yang memberi rezekinya dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya.Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata.(Luh Mahfuz)"


~Justeru,aku sibukkan dengan apa yang menjadi amanahku dan meninggalkan urusan rezeki kepada Tuhanku.


KELAPAN : AKU LIHAT MEREKA BERGANTUNG KEPADA HASIL BUATAN DAN KESIHATAN MEREKA,TETAPI AKU BERTAWAKKAL KEPADA ALLAH.


Jawab Gurunya Syeikh Syaqiq : "Sesungguhnya aku lihat dalam kitab Taurat,Zabur,Injil dan Al-Quran.Dan inilah inti pati kitab samawi yang empat ini.Siapa beramal dengan lapan masalah itu nescaya dia beramal dengan keempat-empat kitab.

0 comments: