Daisypath Anniversary tickers
BAGAIMANA PARA SALAFUSSOLEH MENGHAYATI RAMADHAN

Bismillah.

Debaran untuk memasuki madrasah Ramadhan semakin terasa. Saat yang dinanti-nantikan, yang dii dalamnya dijanjikan kebaikan yang tidak terkira banyaknya. 


Memetik nasihat dari Sheikh Salman Al-`Audah, kita perlu melihat kepada contoh Nabi ﷺ, para sahabat beliau, dan generasi awal umat Islam jika kita mahu mendapatkan faedah maksimum dari bulan Ramadhan 
yang mulia ini .
 Nabi ﷺ bersabda, “Sebaik-baik umatku ialah generasi yang terdekat denganku. Kemudian [datang] orang-orang 
yang terdekat dengan mereka, kemudian (datang
orang-orang yang terdekat dengan mereka “
(HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Kita akan melihat sebahagian perkara yang mana para salafussoleh memberikan lebih tumpuan dalam bulan Ramadhan.
MEMBACA AL-QUR’AN
Allah SWT berfirman (yang bermaksud), “… Bulan Ramadhan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan..” (QS.Al-Baqarah 2:185)
Atas sebab itu, para salafussoleh berusaha meningkatkan bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadhan. 
Al-Aswad bin Yazid mengkhatamkan bacaan keseluruhan Al Qur’an setiap dua malam di bulan Ramadhan. 
Beliau akan tidur antara solat Maghrib dan solat Isya’ . Di luar Ramadhan, 
beliau akan menkhatam bacaan Al-Quran setiap enam malam.

Sa `id ibn Jubayr juga akan melengkapkan bacaan Al- Qura’n setiap dua malam di bulan Ramadhan.
Diriwayatkan juga bahawa Al-Walid yang biasanya mengkhatamkan bacaan Al-Quran 

setiap tiga malam, tetapi di bulan Ramadhan,beliau akan mengkhatamkan bacaannya sebanyak 17 
kali.

Qatadah pula biasanya membaca keseluruhan Al-Qur’an setiap tujuh hari, tetapi pada

 bulan Ramadhan beliau akan mengambil masa tiga hari untuk berbuat demikian. 
Pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan, beliau akan membaca keseluruhan 
Al-Qur’an setiap malam.

Al-Qasim ibn `Ali menyifatkan bapanya, Ibn` Asakir, pengarang Sejarah Damsyik,

 seperti berikut: Beliau selalu melakukan solat berjemaah, dan beliau konsisten 
dalam membaca al-Quran. Beliau akan sentiasa mengkhatam membaca 
keseluruhan Al-Qur’an pada hari Juma’at. Walau bagaimanapun, 
pada bulan Ramadhan, beliau akan berbuat demikian setiap hari 
dan beredar ke menara timur masjid.

Dalam menceritakan mengenai Abu Barakat Hibatullah ibn Mahfuz, 

Adh-Dzahabi, seorang ulama yang terkenal telah menulis, 
“Beliau mempelajari undang-undang Islam dan membaca Al-Qur’an.
 Beliau terkenal dengan kedermawan dan amal solehnya.
 Pada bulan Ramadan, dia akan membaca Al-Qur’an sebanyak 30 kali. “
BERJAGA & MENDIRIKAN SOLAT MALAM
As-Sa’ib bin Yazid berkata, “Umar ibn Al-Khattab RA mengarahkan 
Ubay ibn Ka’b RA dan Tamim Ad-Dari RA mengimami orang-ramai dalam 
solat di bulan Ramadhan. Setiap dari mereka akan membaca beratus-ratus 
ayat setiap kali, sehingga kami terpaksa menyokong diri kami dengan tongkat 
kerana lamanya masa kami terpaksa berdiri. Kami hanya akan selesai solat apabila 
hampir dengan waktu solat Subuh “(Musannaf Abdul Razzaq dan Sunan Al-Bayhaqi).

`Abdullah ibn Abu Bakar meriwayatkan bahawa dia mendengar ayahnya berkata,” 

Ketika kami telah selesai solat kami (iaitu Solat Malam) di dalam bulan Ramadhan,
 para hamba akan tergesa-gesa untuk menyediakan makanan kerana 
takut kalau-kalau mendatangi Fajr “
(Al- Muwatta ‘).

`Abdur-Rahman ibn Hurmuz berkata,” Qari (yang mengimami solat) akan

 melengkapkan bacaan Surah Al-Baqarah dalam lapan raka’at . Apabila qari 
tersebut mengambil 12 rakaat untuk menyempurnakan bacaannya, 
orang-ramai menganggap qari seakan-akan ingin memberikan 
keringanan kepada mereka ” (Musannaf Abdul Razzaq dan Sunan Al-Bayhaqi).

Nafi `melaporkan bahawa Ibn` Umar pernah mengerjakan solat di rumahnya pada bulan Ramadhan. Apabila orang-ramai telah balik dari masjid, beliau akan pergi ke Masjid Nabi dengan membawa sebekas air. 

Beliau tidak akan meninggalkan masjid sehinggalah 
selepas solat Subuh (Sunan Al-Bayhaqi).

`Imran ibn Hudayr meriwayatkan bahawa Abu Mijlaz akan mengimami solat di bulan Ramadhan bagi orang-ramai di kawasan kejiranan beliau. Beliau akan membaca keseluruhan Al-Qur’an dalam solat dalam tempoh tujuh hari (Musannaf Ibn Abi Shaybah).
MENGELUARKAN ZAKAT &SEDEKAH
Ibn `Abbas RA meriwayatkan: “Rasulullah ﷺ adalah manusia yang paling banyak
 berbuat kebaikan. Beliau ﷺ akan membuat lebih banyak kebaikan
 sepanjang bulan Ramadhan. Pada bulan Ramadhan juga Malaikat Jibril 
datang membaca ayat Al-Qur’an kepada beliau. 
Oleh sebab itu apabila Jibril menemuinya, Rasulullah ﷺ membuat 
lebih banyak kebaikan dari angin yang berhembus. (HR. Al-Bukhari adan Muslim).

Al-Muhallab, seorang ulama’ Maliki terkenal, menjelaskan hadith ini,

 ia berkata, “Ini menunjukkan keberkatan dalam melakukan amal-amal 
yang baik dan menunjukkan bahawa melakukan beberapa amalan baik 
membuka pintu untuk melaksanakan lain-lain amal kebajikan
Melakukan suatu amal soleh akan membantu seseorang untuk 
meneruskan amalan soleh yang lainnya. Kita dapat lihat di sini bahawa 
keberkatan berpuasa dan pertemuan dengan Jibril 
meningkatkan kemurahan hati Nabi ﷺ dan amal kebajikan beliau, 
sehinggakan Nabi ﷺ menjadi lebih pemurah daripada angin yang berhembus.”

Az-Zayn ibn Al-Munir menjelaskan perihal “angin berhembus” seperti berikut: 

Amal dan layanan yang baik beliau ﷺ kepada orang-orang miskin dan yang memerlukan, 
dan begitu juga kepada orang-orang yang kaya dan mempunyai kecukupan, 
adalah seperti kemurahan yang dibawa oleh angin yang berhembus.

Selepas solat Maghrib, Ibn `Umar selalunya akan berbuka puasa 

bersama orang-orang yang miskin. Apabila seseorang datang kepadanya 
ketika beliau sedang makan dan meminta kepadanya sesuatu, 
beliau akan mengambil daripada makanan beliau sendiri suatu bahagian yang 
disifatkannya sebagai hak pengemis itu. Kemudian dia akan berdiri dan 
meninggalkan baki makanan yang masih ada kepada orang tersebut. 
Beliau kemudian akan mengambil apa yang ada di tangannya dan memberikannya kepada keluarganya, sehinggakan apabila beliau bangun (sahur) pada keesokan harinya untuk meneruskan puasa, beliau tidak akan makan apa-apa.

Pada bulan Ramadan, Ibn Shihab Az-Zuhri tidak akan melakukan apa-apa 

selain dari membaca al-Qur’an dan menyediakan makanan untuk golongan miskin .

Hammad bin Abi Sulayman akan melakukan sendiri untuk menyediakan makanan

 yang mencukupi kepada 500 orang untuk berbuka puasa pada bulan Ramadhan.
 Kemudian, pada hari `Eid Al-Fitr, dia akan memberikan setiap daripada mereka
 100 keping perak.
MEMELIHARA LIDAH
Abu Hurairah RA meriwayatkan bahawa Rasulullah ﷺ bersabda, 
Bagi mereka yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan palsu, Allah tidak memerlukan mereka meninggalkan makanan dan minuman” (HR. Al-Bukhari).

Al-Muhallab membuat komentar berikut mengenai hadis ini :

 Ini menunjukkan bahawa puasa melibatkan menahan diri dari ucapan keji dan palsu, sama seperti melibatkan menahan diri dari makanan dan minuman. 
Mereka yang melakukan ucapan palsu atau keji akan mengurangkan nilai puasa mereka. Mereka melemparkan diri mereka kepada kemurkaan Tuhan mereka,
dan kemungkinan puasa mereka tidak diterima.

Nabi ﷺ bersabda, “Jika seseorang di antara kamu mula berpuasa, mereka hendaklah mengelak daripada berkata yang keji dan perbuatan yang jahil. Jika seseorang menghina mereka atau mahu bertelingkah dengan mereka, mereka perlu menjawab dengan berkata, “Saya berpuasa, saya berpuasa.” (HR. Muslim)

Al-Maziri, seorang ulama’ Maliki yang paling terkenal , menyatakan pemerhatian berikut mengenai hadis ini, “Ia adalah mungkin bahawa seseorang itu disyorkan untuk mengatakan,” Saya berpuasa, saya berpuasa, ” hanya untuk mengingatkan dia atau dirinya bahawa 

dia harus mengelakkkan diri dari terlibat dalam bertikam lidah dengan kata-kata yang menghina. “

`Umar ibn Al-Khattab RA berkata,” [Dalam bulan Ramadhan] seseorang

 tidak hanya menahan diri dari makan dan minum tetapi juga dari berbohong, 
dari ucapan yang palsu, percakapan yang sia-sia, dan daripada menyumpah-seranah “(Musannaf Ibn Abi Shaybah).

`Ali bin Abi Talib RA berkata,” Puasa bukan untuk hanya meninggalkan 

makanan dan minuman tetapi untuk meninggalkan berbohong, ucapan dusta, 
dan percakapan yang sia-sia “(Musannaf Ibn Abi Shaybah).
Abu Dhar al-Ghifari RA berkata, “Apabila kamu berpuasa, 

maka berjaga-jaga/berwaspadalah sebaik mungkin.” (Musannaf Ibn Abi Shaybah).

Jabir ibn `Abullah RA berkata,” Apabila kamu berpuasa, pendengaran, 

penglihatan, dan lidah juga berpuasa dengan mengelakkan dari 
berbohong dan melakukan dosa. Jangan kamu menganiayai hambamu.
 Kamu perlu kekal mengawal diri dan maruahmu pada hari kamu berpuasa . Jangan membuatkan hari puasa kamu sama seperti hari biasamu” (Musannaf Ibn Abi Shaybah).

Abu Hurairah RA berkata, “Apabila kamu berpuasa,

 jangan berkelakuan dengan cara yang jahil dan jangan menghina orang. 
Jika seseorang bertindak jahil ke atas kamu, katakanlah, 
‘Saya berpuasa’ “(Musannaf Abdul Razzaq).

Mujahid berkata, “Jika kamu mengelakkan diri dari dua perkara, 

maka puasamu akan terpelihara. Kamu mesti mengelak diri dari 
mengumpat dan berbohong. ” Abu Al-’Aaliyah menambah dengan berkata, 
“Seseorang yang berpuasa akan sentiasa dalam ibadah selagi dia tidak mengumpat seseorang.”
Rujukan : assabiel.com

Begitu Rupanya Husnul Khatimah..

Bismillah.

Sebak. Hiba.

Allahu Akbar, menerima berita kematian para Murabbi Dakwah benar-benar menyentap hati. Hingga sering kurasa terlalu ralat kerana tidak sempat berguru lebih lama dari mereka.

Kematian mereka satu persatu memberi signal penting, dunia ini semakin tiba ke penghujungnya. Apabila ramai para Ulama' dijemput pulang..Subhanallah.

Ku selusuri wadah perjuangan Allahyarham Ustaz Fadzil Noor, Allahyarham Ustaz Harun Taib dan yang terkini Allahyarham Ustaz Abu Bakar Chik yang baru meninggal dunia  pada pagi tadi 23 Jun 2014. Subhanallah, hatiku sayu bukan semata-mata kerana merasai kehilangan, lebih dari itu terselit rasa cemburu. Masakan tidak, mereka dipanggil Allah ketika mana masih kental di medan juang, membawa hati-hati kembali kepada Allah, berani melontarkan suara lantang menentang kemaksiatan. Dan Allah memberi jaminan, barangsiapa yang menjaga Agama Allah, insan-insan ini pasti tempatnya istimewa. 

Mereka pergi dalam keadaan yang sangat membahagiakan.
Senyum.
Wajah yang sangat tenang seperti sedang tidur lena.
Gelombang manusia soleh berduyun-duyun memberi penghormatan terakhir kepada mereka.

Subhanallah.
Bukankah itu tanda-tanda Husnul Khatimah?
Allah menunjukkan kekuasaanNya.
Allah membuktikan sifat Rahman dan Rahim-Nya.

Orang berjuang, yang bermati-matian mempertahankan Islam, mencegah yang munkar, membawa hati-hati manusia kepada Allah dengan ISTIQAMAH pasti akan terpilih menjadi penghuni Syurga.

Maha Benar janji Allah di dalam Surah Al-Fajr, 
" Wahai jiwa yang tenang, pulanglah ke hadrat Allah dalam keadaan yang Redha dan di Redhai.."
Subhanallah.

Buat diriku dan sahabat-sahabat yang masih tinggal, yang masih diberi peluang oleh Allah untuk beramal, 
Programkan diri dengan amalan mahmudah sebanyak-banyaknya, sehingga harimu sarat dengan agenda dakwah dan tarbiah. Tinggalkan legasi. Ya, Legasi yang bakal menyambung tugas-tugas dakwah ini. InsyaAllah.


Hati Seorang Ustazah

Bismillah.

Sepanjang berkecimpung dalam dunia dakwah dan motivator ini semenjak zaman sekolah menengah, pelbagai ragam manusia yang saya perhatikan. Syukur Alhamdulillah, Allah izinkan diri yang kerdil ni untuk bertemu dengan ramai manusia. Saya sendiri belajar dari pelbagai watak dan akhlak mereka. 

Dr Nur (bukan nama sebenar), salah seorang mad'u saya. Kali pertama beliau meminta saya untuk menyampaikan ilmu di rumahnya. Beliau jemput jiran-jiran dan sanak-saudara untuk datang. Sewaktu saya sampai, rasa kagum di hati. Subhanallah, tersergam indah rumah yang bagi saya cukup mewah. Beliau mempersilakan saya masuk. Ramah sungguh orangnya mashaAllah. Alhamdulillah, hadirin yang hadir juga ramai.

1 jam itu walaupun singkat, kami sempat berkongsi beberapa ilmu. Berbincang tentang karakter isteri solehah, ikon isteri solehah tak lain tak bukan Sayyidatina Khadijah dan sempat menyentuh perihal akhir zaman, bagaimana keluarnya Dajjal nanti. Mereka sangat gembira walaupun itu kali pertama mereka berkumpul dan berusrah bersama-sama.Dalam satu majlis ilmu

Rasa seronok dapat bertemu kakak-kakak di sana. Seronok kerana walaupun mereka diberi kelebihan dari sudut harta, rumah mewah, kereta besar, pangkat tinggi tapi masih punya jiwa Tawadhuk,sifat merendah diri. "Ustazah, tolong bimbing saya. Saya nak jadi manusia yang lebih baik. Cukuplah hidup saya yang lalu.." Luah Dr. Nur. Dalam hati saya, hanya Allah Yang Maha Tahu. Rasa sebak, saat itu benar-benar terkenang akan perjuangan Nabi S.A.W..Nabi Murabbi ( Pendidik ) yang sangat baik, tempat para sahabat mengadu dan meminta pendapat, tempat para sahabat berkongsi rasa dan cita-cita. Nabi SAW adalah pemimpin, yang sangat sibuk, jadual Baginda sangat padat, tetapi tak pernah penat untuk berbuat baik kepada umat. 

Saya genggam erat tangan Dr. Nur, "Akak, Allah Maha Baik. Bila kita ikhlas melafaz taubat, azam sungguh-sungguh nak berubah, Allah meluaskan rahmat dan kasih-sayangNya. Allah akan terima taubat tu." Saya benar-benar berkata dari hati. Kerana saya juga pernah jatuh dalam hidup, dan berusaha untuk bangun dan menapak kembali. Tercari-cari bantuan dan kasih-sayang. Dan Allah tak pernah lupa kepada hamba yang meminta. Terasa doa saya diterima walau diri ini tidak sempurna.

Terima kasih Ya Allah, Segala Puji bagiMu yang mengizinkan aku menyampaikan kepada manusia lain, bahawa Engkau Maha Baik, Maha Lemah Lembut kepada makhluk, Maha Penyayang untuk mendengar segala pengaduan. Semoga ramai hati-hati manusia kembali kepadaMu Ya Allah. Amin..

Muslimah Dan Perjuangan

Bismillah.

10 tahun lepas, sewaktu di Darul Quran, saya pernah melakar impian. Saya tulis besar-besar di dalam diari, 
' Aku ingin menjadi pejuang muslimat, berbakti sebanyak-banyaknya untuk umat.'

Dalam perjalanan  balik ke Jengka, saya transit di KL Sentral. Biasanya naik ke tingkat atas, makan nasi dan ikan keli. Favourite! Kemudian terus ke kedai buku. Memang tak bermakna perjalanan balik tanpa buku di tangan. 2 jam dalam perjalanan nanti sempat habis baca satu buku. Jalan punya jalan akhirnya jumpa buku-buku yang nak dilelong. Mata tertancap pada satu judul buku, " Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili ". Alhamdulillah! jerit hati saya ketika itu. Dah lama cari buku ni, ingin tahu lebih lanjut dengan Bonda Zainab Al-Ghazali. Lagi best harga buku tu cuma RM 2!

Setelah mengambil tempat di dalam bas, saya mula membaca..satu,dua, tiga hingga tamat..Terasa bulu romaku tegak berdiri, terasa berderau-derau darah ini. Kenapa? Hebatnya kisah hidupmu duhai Bonda! Tak hairanlah dikau terpilih dapat bermimpi jumpa Nabi. Bayangkan, seorang wanita yang kuat prinsipnya untu pertahankan Islam. Dalam kekejaman pemerintahan Jamal Abden Nasir, beliau tampil berani mempertahankan Jemaah Muslimat dan Jemaah Ikhwan ketika itu. Beliau wanita pertama yang mengetuai Jemaah Muslimat. Jika kita soroti sirah Nabi, insan-insan golongan pertama yang memeluk Islam disebut " As-Sabiqun Al-Awwalun". Mereka golongan terawal, yang percaya pada Allah, percayakan agama ini dengan sepenuh-penuh kepercayaan, tanpa ragu. Mereka rela menempuh kesusahan dan kepayahan, semata-mata untuk menjaga agama ini sebaik-baiknya. Lantas tekanan, cacian, keperitan dan kesakitan itu mereka hadapi dengan sabar. 

Dan begitu juga situasi ini dialami oleh Bonda Zainab Al-Ghazali. Di dalam penjara beliau tidak henti-henti diseksa. Kerana apa? Kerana mempertahankan " Al-Islam Ya'lu Wala Yu'la 'Alaih" ( Islam itu Tinggi dan Tidak Ada Yang Lebih Tinggi Daripadanya). Beliau disebat dengan cemeti, dipukul dengan sangat teruk dan diberi makanan yang busuk, keseksaan yang pada pandangan zahir kita tak mampu untuk dihadapi oleh fizikal seorang muslimat. Tetapi nyata Bonda Zainab mampu. Kerana apa? Kerana IMAN yang tinggi dalam jiwanya.

Saya berpesan pada diri, contohi Bonda Zainab, yang kental berdepan dengan ujian, kepayahan kesengsaraan di dalam perjuangan. Saya inginkan syurga, dan syurga itu sangat tinggi nilainya. Perjalanan ini masih jauh dan penuh liku. Baki masa yang ada perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya hanya ada 24 jam sahaja sehari dan tugas memimpin umat ini sangat banyak. Tugas sebagai isteri dan ummi juga sangat banyak. Hidup ini pula terlalu singkat. Ya, penat memang tidak terkira, tetapi yakinlah Syurga itu janjinya pasti. 

Ya Allah, thabatkanlah kami di atas ketaatan padaMu. Jangan jadikan kami hambaMu yang lalai, yang hanya sibuk dengan facebook, twitter, istagram yang boleh menjauhkan kami denganMu. Ya Allah, malunya kami nanti bila bertemu denganMu, andai kami hanya membawa amal yang sedikit. Ya Allah, sibukkanlah kami dengan amalan yang dapat memberatkan mizan pahala kami. Amin Amin Ya Rabbal 'Alamin..Anak-anak amanahku. Akanku didik kalian mengenal Allah dan meneruskan perjuangan Islam yang suci ini..InsyaAllah!