BAGAIMANA PARA SALAFUSSOLEH MENGHAYATI RAMADHAN

Bismillah.

Debaran untuk memasuki madrasah Ramadhan semakin terasa. Saat yang dinanti-nantikan, yang dii dalamnya dijanjikan kebaikan yang tidak terkira banyaknya. 


Memetik nasihat dari Sheikh Salman Al-`Audah, kita perlu melihat kepada contoh Nabi ﷺ, para sahabat beliau, dan generasi awal umat Islam jika kita mahu mendapatkan faedah maksimum dari bulan Ramadhan 
yang mulia ini .
 Nabi ﷺ bersabda, “Sebaik-baik umatku ialah generasi yang terdekat denganku. Kemudian [datang] orang-orang 
yang terdekat dengan mereka, kemudian (datang
orang-orang yang terdekat dengan mereka “
(HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Kita akan melihat sebahagian perkara yang mana para salafussoleh memberikan lebih tumpuan dalam bulan Ramadhan.
MEMBACA AL-QUR’AN
Allah SWT berfirman (yang bermaksud), “… Bulan Ramadhan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan..” (QS.Al-Baqarah 2:185)
Atas sebab itu, para salafussoleh berusaha meningkatkan bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadhan. 
Al-Aswad bin Yazid mengkhatamkan bacaan keseluruhan Al Qur’an setiap dua malam di bulan Ramadhan. 
Beliau akan tidur antara solat Maghrib dan solat Isya’ . Di luar Ramadhan, 
beliau akan menkhatam bacaan Al-Quran setiap enam malam.

Sa `id ibn Jubayr juga akan melengkapkan bacaan Al- Qura’n setiap dua malam di bulan Ramadhan.
Diriwayatkan juga bahawa Al-Walid yang biasanya mengkhatamkan bacaan Al-Quran 

setiap tiga malam, tetapi di bulan Ramadhan,beliau akan mengkhatamkan bacaannya sebanyak 17 
kali.

Qatadah pula biasanya membaca keseluruhan Al-Qur’an setiap tujuh hari, tetapi pada

 bulan Ramadhan beliau akan mengambil masa tiga hari untuk berbuat demikian. 
Pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan, beliau akan membaca keseluruhan 
Al-Qur’an setiap malam.

Al-Qasim ibn `Ali menyifatkan bapanya, Ibn` Asakir, pengarang Sejarah Damsyik,

 seperti berikut: Beliau selalu melakukan solat berjemaah, dan beliau konsisten 
dalam membaca al-Quran. Beliau akan sentiasa mengkhatam membaca 
keseluruhan Al-Qur’an pada hari Juma’at. Walau bagaimanapun, 
pada bulan Ramadhan, beliau akan berbuat demikian setiap hari 
dan beredar ke menara timur masjid.

Dalam menceritakan mengenai Abu Barakat Hibatullah ibn Mahfuz, 

Adh-Dzahabi, seorang ulama yang terkenal telah menulis, 
“Beliau mempelajari undang-undang Islam dan membaca Al-Qur’an.
 Beliau terkenal dengan kedermawan dan amal solehnya.
 Pada bulan Ramadan, dia akan membaca Al-Qur’an sebanyak 30 kali. “
BERJAGA & MENDIRIKAN SOLAT MALAM
As-Sa’ib bin Yazid berkata, “Umar ibn Al-Khattab RA mengarahkan 
Ubay ibn Ka’b RA dan Tamim Ad-Dari RA mengimami orang-ramai dalam 
solat di bulan Ramadhan. Setiap dari mereka akan membaca beratus-ratus 
ayat setiap kali, sehingga kami terpaksa menyokong diri kami dengan tongkat 
kerana lamanya masa kami terpaksa berdiri. Kami hanya akan selesai solat apabila 
hampir dengan waktu solat Subuh “(Musannaf Abdul Razzaq dan Sunan Al-Bayhaqi).

`Abdullah ibn Abu Bakar meriwayatkan bahawa dia mendengar ayahnya berkata,” 

Ketika kami telah selesai solat kami (iaitu Solat Malam) di dalam bulan Ramadhan,
 para hamba akan tergesa-gesa untuk menyediakan makanan kerana 
takut kalau-kalau mendatangi Fajr “
(Al- Muwatta ‘).

`Abdur-Rahman ibn Hurmuz berkata,” Qari (yang mengimami solat) akan

 melengkapkan bacaan Surah Al-Baqarah dalam lapan raka’at . Apabila qari 
tersebut mengambil 12 rakaat untuk menyempurnakan bacaannya, 
orang-ramai menganggap qari seakan-akan ingin memberikan 
keringanan kepada mereka ” (Musannaf Abdul Razzaq dan Sunan Al-Bayhaqi).

Nafi `melaporkan bahawa Ibn` Umar pernah mengerjakan solat di rumahnya pada bulan Ramadhan. Apabila orang-ramai telah balik dari masjid, beliau akan pergi ke Masjid Nabi dengan membawa sebekas air. 

Beliau tidak akan meninggalkan masjid sehinggalah 
selepas solat Subuh (Sunan Al-Bayhaqi).

`Imran ibn Hudayr meriwayatkan bahawa Abu Mijlaz akan mengimami solat di bulan Ramadhan bagi orang-ramai di kawasan kejiranan beliau. Beliau akan membaca keseluruhan Al-Qur’an dalam solat dalam tempoh tujuh hari (Musannaf Ibn Abi Shaybah).
MENGELUARKAN ZAKAT &SEDEKAH
Ibn `Abbas RA meriwayatkan: “Rasulullah ﷺ adalah manusia yang paling banyak
 berbuat kebaikan. Beliau ﷺ akan membuat lebih banyak kebaikan
 sepanjang bulan Ramadhan. Pada bulan Ramadhan juga Malaikat Jibril 
datang membaca ayat Al-Qur’an kepada beliau. 
Oleh sebab itu apabila Jibril menemuinya, Rasulullah ﷺ membuat 
lebih banyak kebaikan dari angin yang berhembus. (HR. Al-Bukhari adan Muslim).

Al-Muhallab, seorang ulama’ Maliki terkenal, menjelaskan hadith ini,

 ia berkata, “Ini menunjukkan keberkatan dalam melakukan amal-amal 
yang baik dan menunjukkan bahawa melakukan beberapa amalan baik 
membuka pintu untuk melaksanakan lain-lain amal kebajikan
Melakukan suatu amal soleh akan membantu seseorang untuk 
meneruskan amalan soleh yang lainnya. Kita dapat lihat di sini bahawa 
keberkatan berpuasa dan pertemuan dengan Jibril 
meningkatkan kemurahan hati Nabi ﷺ dan amal kebajikan beliau, 
sehinggakan Nabi ﷺ menjadi lebih pemurah daripada angin yang berhembus.”

Az-Zayn ibn Al-Munir menjelaskan perihal “angin berhembus” seperti berikut: 

Amal dan layanan yang baik beliau ﷺ kepada orang-orang miskin dan yang memerlukan, 
dan begitu juga kepada orang-orang yang kaya dan mempunyai kecukupan, 
adalah seperti kemurahan yang dibawa oleh angin yang berhembus.

Selepas solat Maghrib, Ibn `Umar selalunya akan berbuka puasa 

bersama orang-orang yang miskin. Apabila seseorang datang kepadanya 
ketika beliau sedang makan dan meminta kepadanya sesuatu, 
beliau akan mengambil daripada makanan beliau sendiri suatu bahagian yang 
disifatkannya sebagai hak pengemis itu. Kemudian dia akan berdiri dan 
meninggalkan baki makanan yang masih ada kepada orang tersebut. 
Beliau kemudian akan mengambil apa yang ada di tangannya dan memberikannya kepada keluarganya, sehinggakan apabila beliau bangun (sahur) pada keesokan harinya untuk meneruskan puasa, beliau tidak akan makan apa-apa.

Pada bulan Ramadan, Ibn Shihab Az-Zuhri tidak akan melakukan apa-apa 

selain dari membaca al-Qur’an dan menyediakan makanan untuk golongan miskin .

Hammad bin Abi Sulayman akan melakukan sendiri untuk menyediakan makanan

 yang mencukupi kepada 500 orang untuk berbuka puasa pada bulan Ramadhan.
 Kemudian, pada hari `Eid Al-Fitr, dia akan memberikan setiap daripada mereka
 100 keping perak.
MEMELIHARA LIDAH
Abu Hurairah RA meriwayatkan bahawa Rasulullah ﷺ bersabda, 
Bagi mereka yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan palsu, Allah tidak memerlukan mereka meninggalkan makanan dan minuman” (HR. Al-Bukhari).

Al-Muhallab membuat komentar berikut mengenai hadis ini :

 Ini menunjukkan bahawa puasa melibatkan menahan diri dari ucapan keji dan palsu, sama seperti melibatkan menahan diri dari makanan dan minuman. 
Mereka yang melakukan ucapan palsu atau keji akan mengurangkan nilai puasa mereka. Mereka melemparkan diri mereka kepada kemurkaan Tuhan mereka,
dan kemungkinan puasa mereka tidak diterima.

Nabi ﷺ bersabda, “Jika seseorang di antara kamu mula berpuasa, mereka hendaklah mengelak daripada berkata yang keji dan perbuatan yang jahil. Jika seseorang menghina mereka atau mahu bertelingkah dengan mereka, mereka perlu menjawab dengan berkata, “Saya berpuasa, saya berpuasa.” (HR. Muslim)

Al-Maziri, seorang ulama’ Maliki yang paling terkenal , menyatakan pemerhatian berikut mengenai hadis ini, “Ia adalah mungkin bahawa seseorang itu disyorkan untuk mengatakan,” Saya berpuasa, saya berpuasa, ” hanya untuk mengingatkan dia atau dirinya bahawa 

dia harus mengelakkkan diri dari terlibat dalam bertikam lidah dengan kata-kata yang menghina. “

`Umar ibn Al-Khattab RA berkata,” [Dalam bulan Ramadhan] seseorang

 tidak hanya menahan diri dari makan dan minum tetapi juga dari berbohong, 
dari ucapan yang palsu, percakapan yang sia-sia, dan daripada menyumpah-seranah “(Musannaf Ibn Abi Shaybah).

`Ali bin Abi Talib RA berkata,” Puasa bukan untuk hanya meninggalkan 

makanan dan minuman tetapi untuk meninggalkan berbohong, ucapan dusta, 
dan percakapan yang sia-sia “(Musannaf Ibn Abi Shaybah).
Abu Dhar al-Ghifari RA berkata, “Apabila kamu berpuasa, 

maka berjaga-jaga/berwaspadalah sebaik mungkin.” (Musannaf Ibn Abi Shaybah).

Jabir ibn `Abullah RA berkata,” Apabila kamu berpuasa, pendengaran, 

penglihatan, dan lidah juga berpuasa dengan mengelakkan dari 
berbohong dan melakukan dosa. Jangan kamu menganiayai hambamu.
 Kamu perlu kekal mengawal diri dan maruahmu pada hari kamu berpuasa . Jangan membuatkan hari puasa kamu sama seperti hari biasamu” (Musannaf Ibn Abi Shaybah).

Abu Hurairah RA berkata, “Apabila kamu berpuasa,

 jangan berkelakuan dengan cara yang jahil dan jangan menghina orang. 
Jika seseorang bertindak jahil ke atas kamu, katakanlah, 
‘Saya berpuasa’ “(Musannaf Abdul Razzaq).

Mujahid berkata, “Jika kamu mengelakkan diri dari dua perkara, 

maka puasamu akan terpelihara. Kamu mesti mengelak diri dari 
mengumpat dan berbohong. ” Abu Al-’Aaliyah menambah dengan berkata, 
“Seseorang yang berpuasa akan sentiasa dalam ibadah selagi dia tidak mengumpat seseorang.”
Rujukan : assabiel.com

12 comments:

IBU RISKA said...

Saya ingin berbagi cerita kepada anda bahwa saya ini IBU PUSPITA seorang TKI dari malaysia dan secara tidak sengaja saya buka internet dan saya melihat komentar ibu hayati yg dari honkong tentan MBAH KABOIREN yg telah membantu dia menjadi sukses dan akhirnya juga saya mencoba menghubungi beliau dan alhamdulillah beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor toto 6D dan alhamdulillah itu betul-betul terbukti tembus,kini saya sangat berterimakasih banyak kepada MBAH KABOIREN dan jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH KABOIREN di 085-260-482-111,saya juga tidak lupa mengucap syukur kepada ALLAH karna melalui MBAH KABOIREN saya juga sudah bisa sesukses ini dan jangan mudah percaya kepada MBAH yg lain selain MBAH KABOIREN karna saya juga pernah mengalami yg namanya dibohongin sama para normal yg lain,ini bukan rekayasa dari saya melainkan ini kisah nyata dari seorang TKI....Untuk yg punya rum erimakasih atas tumpangannya. KLIK _ GHOB _ 2D 3D _ 4D _ 6D _ DISINI
Saya ingin berbagi cerita kepada anda bahwa saya ini IBU PUSPITA seorang TKI dari malaysia dan secara tidak sengaja saya buka internet dan saya melihat komentar ibu hayati yg dari honkong tentan MBAH KABOIREN yg telah membantu dia menjadi sukses dan akhirnya juga saya mencoba menghubungi beliau dan alhamdulillah beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor toto 6D dan alhamdulillah itu betul-betul terbukti tembus,kini saya sangat berterimakasih banyak kepada MBAH KABOIREN dan jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH KABOIREN di 085-260-482-111,saya juga tidak lupa mengucap syukur kepada ALLAH karna melalui MBAH KABOIREN saya juga sudah bisa sesukses ini dan jangan mudah percaya kepada MBAH yg lain selain MBAH KABOIREN karna saya juga pernah mengalami yg namanya dibohongin sama para normal yg lain,ini bukan rekayasa dari saya melainkan ini kisah nyata dari seorang TKI....Untuk yg punya rum erimakasih atas tumpangannya. KLIK _ GHOB _ 2D 3D _ 4D _ 6D _ DISINI

Unknown said...

Assalamualaikum WBT dan Salam Sejahtera

Satu perkongsian menarik mengenai bulan Ramadhan. Jemput ke blog saya untuk membaca mengenai Amalan Selepas Solat Subuh di Bulan Ramadhan. Jalalboy

taag company said...


افضل الخدمات المنزلية المقدمة بمدينة الخبر من شركة تاج 0551844053 فخدمات شركتنا عديده ومتعددة ومنها شركة تنظيف منازل بالخبر
شركة تنظيف بالخبر
شركة تنظيف بيوت بالخبر
شركة تنظيف سجاد بالخبر
شركة تنظيف شقق بالخبر


شركة تنظيف فلل بالخبر
شركة تسليك مجاري بالدمام
شركة تنظيف مجالس بالخبر
شركة تنظيف بالقطيف
شركة طيوب لتسليك المجارى بالخبر

taag company said...


تقدم شركة تاج 0551844053 افضل خدمات التنظيف للمنازل والبيوت وكذلك ايضا تنظيف السجاد والموكيت والمجالس وبيوت الشعر
بالدمام والخبر تنظيف فلل وشقق ومطاعم نقدم عمليات التنظيف الشاملة بمفهموها العصرى والحديث
شركة تنظيف بالدمام
شركة تنظيف منازل بالدمام

شركة الصفرات للتنظيف والنظافه العامه بالرياض
شركة تنظيف خزانات بالدمام
شركة تنظيف سجاد بالدمام


شركة تنظيف فلل بالدمام
شركة جلي بلاط ورخام وسيراميك بالدمام
شركة تنظيف شقق بالدمام
شركة تنظيف مجالس بالدمام
شركة طيوب لتسليك المجارى بالدمام

taag company said...


شركة تسليك مجاري بجازان
شركة تنظيف بجازان
شركة مكافحة النمل الابيض بجازان
شركة مكافحة حشرات بجازان
شركة رش مبيدات بجازان


شركة تنظيف واجهات زجاج بالدمام
شركة مكافحة الحمام بالجبيل والقطيف
شركة تنظيف بعنك وصفوي وسيهات
شركة تنظيف منازل بحفر الباطن
شركة مكافحة حشرات بحفر الباطن


ain said...

Hi Admin! Tumpang iklan jap ya. KUALITI YANG MEMUKAU MATA ANDA DARI Al Aqsa Carpets. Boleh klik link bawah untuk lihat produk yang ada dan serta promosi sepanjang bulan ramadhan.

Barang Berkualiti Dengan Harga Kilang!

https://www.alaqsacarpets.com/

Anonymous said...

takaful malaysia
takaful
takaful insurance
takaful insurance malaysia
life takaful

Anonymous said...

insurance malaysia
medical card malaysia
insurance company in malaysia
medical insurance malaysia
health insurance

Anonymous said...

medical card
car insurance malaysia
motorcycle insurance
home insurance
renew road tax
roadtax kereta

Anonymous said...

Single ke? Ciannn.... contact i okay. Love u.
017-4502767
https://ibb.co/b70xpV3
Linked In : https://my.linkedin.com/in/mohamad-zuhairi-c-a-m-4a5744107
FB : https://m.facebook.com/profile.php?id=100000429168184
Insta : @zuhairizani
Twitter : @zuhairizani

unknown said...

petua tradisional
ubat sakit lutut
sakit kepala
slip dics

unknown said...

rendang daging
ketupat palas
idea doorgift kahwin
bisnes online tanpa modal