:: WANITA ::

Sesungguhnya Islam telah meletakkan golongan wanita di suatu kedudukan yang sesuai di dalam 3 bidang utama :

1 - KEMANUSIAAN ~ Islam mengiktiraf keinsanan wanita seperti golongan lelaki . Perkara inilah yang menjadi topik persoalan dan penafian kebanyakan tamadun manusia yang lampau.

2- KEMASYARAKATAN ~ Islam memberi peluang kepada golongan wanita di dalam bidang Pendidikan dan ilmu pengetahuan dan meletakkan mereka pada kedudukan yang baik di dalam masyarakat pada semua marhalah kehidupan mereka, sejak dari kecil , dewasa , isteri, ibu dan sehinggalah tuanya yang semakin memerlukan kasih-sayang dan perhatian yang sewajarnya.

3- PERUNDANGAN - Islam telah memberikan hak2 pengurusan harta yang sempurna kepada golongan wanita apabila telah cukup umurnya tanpa campurtangan daripada walinya sama ada ayah , suami dan lain2.

Justeru, jelaslah kepada kita bahawa Islam hadir melihara hak-hak seorang wanita,sekaligus menolak mentaliti yang telah dibawa oleh golongan Sister In Islam bahawa wujud diskriminasi kepada wanita di dalam Islam.

0 comments: