..tanpa mengharap balasan dunia..


kalam Al-Imam As-Syatibi dalam bait-bait akhir ilmu Fawasil :

"Aku menghadiahkan selawat dan salamku kepada penghulu kami Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber pengambilan ilmu ini,Ahli bait Baginda dan para sahabat,kerana mereka merupakan golongan yang mendapat keberkatan persahabatan dengan Nabi,yang merupakan pembawa ilmu ini kepada orang yang selepas mereka,iaitu para Tabi'in yang merupakan ahli ilmi, kerana mereka mendapat didikan daripada para sahabat.Mereka juga merupakan pengembang kepada ilmu ini dengan meletakkan kaedah-kaedah dan usul-usulnya dengan penuh zuhud tanpa mengharapkan pembalasan dunia..Wallahu a'lam...


Alhamdulillah..

0 comments: